M峄眂 馃槏 kh么

120 B矛nh lu岷璶

X茫 膼么ng Th岷h, Huy峄噉 H贸c M么n, Tp H峄 Ch铆 Minh

Ng瓢峄漣 b谩n: kh么 c谩 gi谩 s峄

S峄 膽i峄噉 tho岷: 0899058356

Gi谩 b谩n: 220.000 膽

膼膬ng: 2 tu岷 tr瓢峄沜

Th锚m v脿o Zalo s峄 0899058356

Chi ti岷縯

M峄眂 馃槏 kh么 ngon r芒虂t ngo蹋t nhe虂 岷 420k 1kg 220k n瓢虄a kg

膼谩nh gi谩

4.7

(120 膽谩nh gi谩)
4.4
Quality
3.9
Price
4.2
Space
4.8
Service
4.0
Location

Th锚m 膽谩nh gi谩

Li锚n h峄

Gi峄 l脿m vi峄嘽

  • Th峄 2 09:00 AM - 20:00 PM
  • Th峄 3 09:00 AM - 20:00 PM
  • Th峄 4 09:00 AM - 20:00 PM
  • Th峄 5 09:00 AM - 20:00 PM
  • Th峄 6 Opening
  • Th峄 7 09:00 AM - 20:00 PM
  • Ch峄 nh岷璽 Opening

Theo d玫i b岷 tin

膼膬ng k媒 b岷 tin c峄 ch煤ng t么i v脿 kh么ng b峄 l峄 b岷 k峄 膽i峄乽 g矛